Subgrupo 18.9.

Artistas y actividades conexas

Ámbito de aplicación:

Actividades artísticas